ROMANIA-GERMANIA-ELVETIA-AUSTRIA-BELGIA-ANGLIA-IRLANDA-CEHIA-DANEMARCA-NORVEGIA-SUEDIA

CURSE INTERNATONALE MINIBUS TRANSPORT PERSOANE, COLETE SI AUTO PE PLATFORMA
Română

Coletarie

Societatea BEPS TRANS S.R.L., cu sediul social în oras Campulung Moldovenesc, strada Sihla, nr. 3,  judeţul Suceava, CUI 36483640, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:
– Se acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, respectând GHIDUL DE AMBALARE BEP*S TRANS S.R.L;
– Prin lansarea a comenzilor către operatorii sau agenții BEP*S TRANS S.R.L, expeditorul este de acord cu termenii și conditiile BEP*S TRANS S.R.L, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).

      BEPS TRANS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.
     BEPS TRANS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (ex: demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.). 

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;|
- 120 cm X 120 cm X 130 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31,5 kg.

 PREGĂTIREA TRIMITERILOR

1. Este obligatorie lansarea comenzilor (telefonic) numai după pregătirea, ambalarea, sigilarea și etichetarea trimiterii. Comenzile lansate înainte de încheierea acestor operațiuni nu pot fi conforme cu realitatea și pot fi unilateral anulate de către Furnizor;
2. Expeditorul are întreaga responsabilitate cu privire la respectarea restricțiilor de conținut, pregătirea, protejarea, ambalarea, sigilarea și etichetarea trimiterii și nu poate invoca excepția necunoașterii sau a neinformării în cazul în care comanda a fost lansată de altă persoană (destinatar sau terț);
3. Trimiterile se pregătesc luând la cunoștință și respectând condițiile impuse de LISTA DE RESTRICȚII și de GHIDUL DE AMBALARE ale BEP*S TRANS S.R.L;
4. Beneficiarul este unic răspunzator pentru:
a. asigurarea dispunerii corecte și a protejării interioare adecvate ale conținutului trimiterii, în funcție de fragilitatea sau specificul acestuia,
b. ambalarea corectă interioară cât și exterioară a trimiterii, folosindu-se materiale de calitate, conform indicațiilor GHIDULUI DE AMBALARE,
c. sigilarea exterioară completă care să nu permită accesul la conținut fără a lasa urme vizibile, folosind banda de sigilare conformă,
d. asigurarea etichetarii corecte, conținând toate elementele obligatorii,
e. marcarea cu semne vizibile specifice, care indică grija la manevrare, conținutul special;
f. păstrarea detaliilor complete legate de conținutul trimiterii, exprimat în lista de conținut a acesteia și punerea la dispoziția Furnizorului a acestor detalii;
5. Se iau la cunoștință de catre Beneficiar condițiile specifice caracteristice domeniului curieratului și transportului internațional ce presupun în prelucrarea trimiterior: manevrare manuală, încărcare, descărcare, sortare, transport și manipulare mecanică, condiții climatice variate, transport rutier. Trimiterile se pregătesc luând la cunoștință aceste condiții și sunt protejate ca atare;
6. Serviciile prestate de Furnizor nu cuprind și nu prevăd obligații sau responsabilități cu privire la pregătire, ambalare, sigilare sau etichetarea trimiterilor ci se referă doar la transport și activitățile conexe deplasării trimiterilor între expeditor și destinatar;
7. Implicarea în nume personal a reprezentanților Furnizorului în pregătirea trimiterilor Beneficiarului sau folosirea materialelor de ambalare furnizate de Furnizor contra cost sau gratuit nu atrage răspunderea acestuia și nu exonerează Beneficiarul de răspunderea unilaterală a pregătirii expedițiilor;
8. Se iau la cunoștință excluderile și limitările de responsabilitate ale Furnizorului cu privire la pierderi, daune, deteriorări și furturi în cazul folosirii (neconforme în ambalarea exterioară a trimiterilor) valizelor, genților de mână, sacoșelor de rafie sau a oricăror alte mijloace similare cât și a sacilor și pungilor de plastic fără respectarea normelor de ambalare prevăzute de GHIDUL DE AMBALARE  BEP*S TRANS S.R.L ;
9. Nu este recomandată lipirea sau unirea diferitelor colete prin legare sau sigilare împreună. Se pot prelua numai trimiteri formate din colete individuale, nelipite/nelegate între ele și care circulă sub coduri de identificare și etichete unice, indiferent de mărimea sau forma lor. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pierderii părților de expediție sau deteriorărilor aparute ca urmare a nerespectării acestei condiții;
10. În cazul expedițiilor nepregătite corespunzător la momentul lansării comenzilor și a situațiilor ce pot apărea ca urmare a nerespectării acestei condiții, Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul și este de acord să achite suplimentar:
a. diferențele de preț apărute ca urmare a nedeclarării numărului corect, greutății sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv după predarea către reprezentanții Furnizorului, prin modalitățile de plată indicate de acesta,
b. penalitățile impuse de sub-contractori apărute ca urmare a nerespectării restricțiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie,
c. costurile suplimentare înregistrate ca urmare a programării și deplasării la adresă în cazul anulării comenzilor neconforme sau a refuzului ridicării de către reprezentanți a expedițiilor nepregătite sau declarate incorect,
d. costurile suplimentare înregistrate prin întârzierile și așteptarea la adresă până la pregătirea conformă a expedițiilor, corectarea comenzilor, reetichetarea și modificările ce pot perturba activitatea programată a reprezentanților,
e. costurile suplimentare apărute ca urmare a rutărilor greșite, a depozitării, a încercărilor eșuate de contactare și livrare și a investigațiilor desfășurate în cazul furnizării de detalii incomplete sau eronate în comenzi sau etichete,
g. costurile suplimentare înregistrate ulterior ridicării pentru re-ambalare, re-sigilare, re-etichetare în cazul trimiterilor care nu sunt pregătite corespunzator,
h. amenzile, imputările legale ordonate de autoritățile de control, costurile legale de reprezentare și prejudiciul apărut în cazul nerespectării restricțiilor legale de conținut ale trimiterilor;
11. În cazul trimiterilor cu conținut ilegal sau care nu respectă legislația în vigoare, Furnizorul va sesiza autoritățile competente și va colabora cu acestea prin punerea la dispoziție a tuturor detaliilor necesare pentru identificarea responsabililor;
12. Trimiterile poștale considerate corpuri delicte precum și toate valorile și actele considerate ca fiind importante în descoperirea infracțiunilor și a autorilor lor vor fi puse la dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, dar numai în baza dispoziției scrise a autorităților competente;
13. Beneficiarul este pe deplin răspunzator din punct de vedere legal și își asumă demersurile recuperării în cazul în care
expediția sau părți componente ale acesteia vor fi reținute de autoritătile de drept (autoritate vamală, poliție, autorități sanitare, autorități fiscale) din cauza nerespectării legilor și reglementărilor vamale, de tranzit și transport internațional sau normelor sanitar veterinare și de sănătate publică;
14. Furnizorul, prin reprezentanții sau sub-contractorii acestuia, nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere legal sau material în situația în care Beneficiarul nu respectă restricțiile legale de conținut ale trimiterilor și va fi pe deplin exonerat de orice răspundere, fiind considerat transportator de bună credință;
15. Furnizorul va trage la răspundere Beneficiarul și se va îndrepta către acesta pe cale legală, impunând despăgubiri și daune interese pentru recuperarea prejudiciilor cauzate în această situație (amenzi, penalizări, confiscări, întârzieri în tranzit ca urmare a verificărilor, costuri legale de reprezentare);

 RESTRICȚII DE CONȚINUT ȘI LIMITĂRI

1. Ca urmare a normelor vamale stricte, a legislației în vigoare cu privire la tranzitul internațional al mărfurilor în țările din Comunitatea Europeană, a taxelor vamale și accizelor aplicabile în diferite state, cât și a normelor sanitar veterinare și de sănătate publică cu privire la transportul diferitelor produse, Beneficiarul ia la cunoștință și se obligă a respecta restricțiile de conținut, ambalare cât și de limitările de răspundere și asigurare impuse de Furnizor prin LISTA DE RESTRICȚII.

2. LISTA DE RESTRICȚII conține următoarele:

A. PRODUSE INTERZISE total și categoric neacceptate ca urmare a legislației în vigoare, a gradului de pericol sau de risc și care prin natura conținutului sau a ambalării pot pricinui pagube persoanelor, mediului, spațiilor și echipamentelor utilizate cât și celorlalte trimiteri. Identificarea acestor produse în trimiterile preluate de Furnizor duce la denunțarea unilaterală a relației contractuale și la declanșarea procedurii de returnare, notificare autorități sau distrugere, conform prevederilor punctului VII. Aceste produse sunt:

arme de foc (inclusiv cele cu aer comprimat sau de vânătoare), arme albe (orice poate răni o persoană, incluzând cuțite, săbii ornamentale),  explozibili și muniție, artificii, pocnitori și alte produse pirotehnice,  produse solide ușor inflamabile (cremene, pietre de brichete, chibrituri), produse lichide ușor inflamabile (solvenți, decapanți, alcool de concentrație),  produse gazoase explozibile sau volatile (butelii cu gaz, aerosoli, extinctoare),  materiale și deșeuri radioactive, corozive, oxidante (inclusiv acid de baterii), substanțe și deșeuri toxice și otrăvuri (incluzând erbicide, pesticide),  baterii ,  droguri ilegale, produse farmaceutice asimilate,  substanțe etnobotanice sau halucinogene, medicamente cu prescripție medicală,  sânge, mostre pentru analize medicale, dejecții sau secreții animale sau umane,  organe pentru transplant, material sanitar sau medical cu regim special, rămășițe umane sau animale (inclusiv oseminte, cenușă din incinerări), piei sau blănuri de animale neargăsite, neprelucrate,  animale vii sau moarte (incluzând păsări, reptile, insecte),  plante, flori naturale, semințe sau germeni,. fildeș și produse din fildeș,  țigări și alte produse din tutun (incluzând tutun vărsat sau neprelucrat), material pornografic sau împotriva bunelor moravuri sau ordinii publice afișat exterior trimiterilor sau neprotejat în interiorul trimiterilor,  lichide de orice fel (inclusiv cele cu vâscozitate mare), indiferent de ambalare, adezivi și vopsele, motoare, generatoare, piese mecanice ce conțin produse petroliere, uleiuri, metale prețioase, pietre prețioase, bijuterii din metal prețios, produse contrafacute care circulă în vederea comercializării împotriva legii, antichități, lucrări de artă, tablouri din patrimoniul național cu regim special.

B. PRODUSE ACCEPTATE FĂRĂ ASUMARE DE RĂSPUNDERE, care pot fi preluate doar pe răspunderea Beneficiarului, fără posibilitatea despăgubirii atât în cazul pierderii totale sau parțiale cât și a deteriorării de orice fel. Acestea nu pot fi cuantificate ca valoare intrinsecă sau nu respectă normele impuse de Furnizor iar pagubele apar ca urmare a faptei expeditorului. Sunt preluate pe răspunderea Beneficiarului și fără posibilitatea despăgubirilor:

1. documente de identitate personala originale (buletin, pasaport, certificat de nastere, permis de conducere, etc)
2. cecuri, bilete cu valoare, instrumente financiare la purtator, cambii, certificate de trezorerie, actiuni, alte valori
3. documente sau date personale si comerciale pe suport material (hartie) sau electronic (cd, hard-disk, memory stick) inclusiv suportul acestora
4. produse interioare trimiterilor insuficient și necorespunzător pregătite și protejate conform fragilității, incorect ambalate sau incomplet sigilate și care nu respectă indicațiile din GHIDUL DE AMBALARE
5. produse care ies din ambalaj, sunt atașate/legate de alte colete fără ambalare separată sau care sunt dispuse în colete unite/legate între ele nepreluate separat   
6. materiale și produse folosite la protejare, ambalare, sigilare, inclusiv dacă se folosesc genți, valize, poșete, huse, lăzi, cutii, recipiente sau articole similare. Acestea circulă fără valoare, doar ca ambalaj și fără a putea fi despăgubite pentru deteriorări de orice fel, înlocuire sau pierdere;
7.produse perisabile care necesita conditii speciale de transport(produse alimentare).

 

 LANSAREA COMENZILOR

1. Furnizorul pune la dispoziția clienților și publicului interesat următoarele canale de contact, de informare și de lansare comenzi:
a. telefonic – apelând unul din numerele de telefon de contact, afișate public;
b. puncte de lucru fixe sau mobile deschise publicului;   
2. Nu sunt acceptate și nu pot fi procesate comenzi transmise prin email simplu, mesaj în cadrul rețelelor de socializare, mesaj text de tip SMS sau apelând alte numere de telefon arondate reprezentanților, nespecificate ca fiind canale oficiale de contact;
3. Furnizorul nu poate fi responsabil pentru întârzierile sau pierderile înregistrate direct sau indirect ca urmare a ignorării comenzilor transmise pe alte canale decat cele stabilite;
4. Nu se pot prelua comenzi fără cunoașterea de către Beneficiar a tuturor detaliilor obligatorii:
a. numele complete ale persoanelor implicate (expeditor, destinatar),
b. adresele complete și corecte folosite în comandă și etichetare (județ, localitate, stradă, număr casă, bloc, scară, etaj, apartament),
c. codul poștal aferent adresei,
d. numere de telefon de contact (incluzând prefixul de județ, după caz),
e. adrese de email pentru notificări automate,
f. numărul exact al coletelor,
g. greutatea reală cât mai precisă (în kilograme),
h. dimensiunile coletelor (lungime, lățime, înălțime măsurate în cm).
i. conținutul detaliat al expedierilor (inclusiv exprimat în lista de conținut)
5. Comenzile transmise fără detaliile complete necesare, transmise eronat prin alegerea unor servicii inadecvate, care nu sunt disponibile Beneficiarului și tipului de trimitere a acestuia, pot fi unilateral refuzate și anulate de Furnizor, prin reprezentanții săi, inclusiv după inserarea și confirmarea lor online;  
6. În cazul ridicărilor sau livrărilor la persoane juridice, campusuri școlare, universitare sau adrese asimilate cât și în cazul complexurilor rezidențiale securizate, trimiterile vor fi lăsate în zona specială desemnată (recepție, post-room, mail-room, front office, etc), Furnizorul neavând obligația de a depăși aceste spații specifice; 
7. Anularea comenzilor se face cu informarea Beneficiarului prin telefon și cu returnarea în totalitate a sumelor deja achitate în termen de 3 zile lucrătoare de la decizia de anulare;
8. La momentul transmiterii comenzilor (telefonic), Beneficiarul își asumă răspunderea pentru transmiterea detaliilor incorecte și iși exprimă în mod expres acordul său:
a. să achite suplimentar diferențele de preț apărute ca urmare a nedeclarării numărului corect, greutății sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv după predarea către reprezentanții Furnizorului,
b. să suporte pierderile înregistrate ca urmare a plății în exces a unui preț mai mare obținut prin exagerarea greutății, dimensiunilor, încadrarea în zonele tarifare incorecte sau alegerea serviciilor greșite,
c. să achite penalitățile impuse apărute ca urmare a nerespectării restricțiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie,
d. să achite costurile suplimentare înregistrate ca urmare a programării și deplasării la adresă în cazul anulării comenzilor neconforme sau a refuzului ridicării de către reprezentanți a expedițiilor nepregătite sau declarate incorect,
e. să achite costurile suplimentare înregistrate prin întârzierile și așteptarea la adresă până la pregatirea conformă a expedițiilor, corectarea comenzilor, re-etichetarea și modificările ce pot perturba activitatea programată a reprezentanților,
f. să achite costurile suplimentare apărute ca urmare a rutărilor greșite, încercărilor eșuate de contactare și livrare și a investigațiilor desfășurate în cazul furnizării de detalii incomplete sau eronate în comenzi sau etichete;
10. Detaliile incorect declarate sau completate în comandă, legate de nume de persoane (expeditor, destinatar), adrese complete (de expediere sau destinație), numere de telefon de contact, pot duce la întârzieri sau la imposibilitatea livrării trimiterii, fapt pentru care Furnizorul nu este și nu poate fi responsabil;
11. Înainte de înregistrarea expedierii la Furnizor, Beneficiarul trebuie să se informeze și să verifice dacă expedierile sale conțin bunuri excluse de la livrare conform LISTEI DE RESTRICȚII de la punctul IV. Necunoșterea restricțiilor nu poate fi invocată pentru evitarea aplicării procedurii de returnare sau distrugere;
12. În cazul în care există dubii cu privire la încadrarea bunurilor în lista de restricții, Beneficiarul trebuie să anunțe Furnizorul și să aștepte decizia acestuia înainte de lansarea comenzii;
13. La momentul comenzii, Beneficiarul trebuie să declare valoarea trimiterii (atestată de documente în cazul asigurării suplimentare).Bunuri cu valoarea mai mare de echivalentul a 100 Lire se declara si de achita 10% din valoare.
14. Când sunt expediate bunuri impozabile, mărfuri în regim comercial sau alte produse ce au obligația a fi însoțite de documentații, autorizații, aprobări, facturi de proveniență sau către beneficiari, documente de însoțire a mărfurilor, Beneficiarul răspunde de asigurarea întregii documentații necesare pentru autoritățile vamale sau de control și acestea trebuiesc atașate la trimitere, într-un plic vizibil exterior ușor accesibil.
15. Comenzile transmise deja Furnizorului pot fi anulate sau modificate de Beneficiar cu cel puțin 24 de ore (cu o zi, maxim până în ora 15.00 GMT) înainte de ziua programată pentru ridicarea de la adresă;
16. Anularea sau modificarea comenzilor se face direct de Beneficiar doar telefonic, în contact cu operatorii Furnizorului sau online prin formularele specifice puse la dispoziția clienților și nu vor fi luate în considerare notificările trimise prin mesaje text de tip SMS, email sau alte mesaje prin rețelele de socializare.

 

 PLATA SERVICIILOR, PENALITĂȚI ȘI COSTURI SUPLIMENTARE

1. Cu excepția cazurilor în care a fost prevăzut anterior contractual, plata serviciilor se va efectua în conformitate cu lista de prețuri actuală a Furnizorului. Se vor aplica tarifele valide în ziua plasării comenzii de expediere;
2. Prețul serviciilor prestate de Furnizor este calculat în funcție de:    
a. greutatea reală a trimiterii (în kilograme), 
b. greutatea optimă (cea mai mare dintre greutatea reală și cea volumetrică–ce implică și dimensiunile trimiterii) în cazurile specificate,     
c. încadrarea în anumite zone de tarifare la ridicare și livrare sau de distanțele de anumite puncte de lucru,  
d. costuri și servicii suplimentare pentru care optează Beneficiarul,     
e. costuri suplimentare ce intervin pe parcursul prestării serviciilor ca urmare a unor situații independente de voința Furnizorului sau ca urmare a acțiunilor Beneficiarului;
3. Din momentul în care comanda este transmisă către Furnizor, Beneficiarul își exprimă acordul cu modalitățile de procesare ale comenzii, cu rutele și modalitățile de transport și manevrare cât și cu tarifele practicate, costurile suplimentare și penalitățile ce pot interveni obiectiv ulterior. Beneficiarul nu poate invoca necunoașterea acestora ulterior lansării comenzilor în scopul evitării plăților sau a nerespectării procedurilor;
4. Nerespectarea termenului minimal de anulare sau modificare a comenzii aduce prejudicii Furnizorului și acesta este îndreptățit să impună și să rețină din orice plăți ale Beneficiarului costurile înregistrate cu organizarea, programarea și plata sub-contractorilor și să ceară recuperarea acestor prejudicii.
5. În cazul anulării comenzii, suma de bani care a fost deja achitată este returnată plătitorului în termen de 3 zile lucrătoare cu reținerea costurilor suplimentare sau a penalităților ce intervin anterior anulării;       
6. Tarifele Furnizorului sunt clar afișate pe paginile de internet specifice accesibile publicului și în listele de prețuri transparent expuse și se pot furniza cotații instante de preț înainte de momentul transmiterii comenzii online sau la cererea celor interesați. 
7. Orice modificări de tarife se comunică cu minim 15 zile înainte de intrarea în vigoare și se comunică prin afișare publică sau notificare către Beneficiar;       
8. Moneda admisă în care se achita tarifele și se încasează sumele ramburs este RON, GBP, EURO ;      
9. Plata diferențelor de preț, a costurilor suplimentare și a penalităților se face pe parcursul derulării trimiterii la cererea Furnizorului: numerar;
10. În cazul în care Beneficiarul nu plătește valoarea facturilor la termenul convenit contractual, Furnizorul poate aplica penalități în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea scadentă și neachitată;    
11. Nu sunt acceptate cu plata la destinație, trimiterile asigurate la valoare declarată, acestea trebuind să fie achitate integral, maxim la momentul ridicării de la adresă;
12. În situația în care destinatarul nu poate plăti sau refuză plata și încercările de livrare către acesta eșuează, trimiterea poștală va fi păstrată pe parcursul a 7 zile lucrătoare de la data ultimei încercări (avizări), așteptându-se plata sumei ramburs restante;       
13. În acest termen, Beneficiarul poate recupera personal trimiterea poștală de la punctul de lucru specificat de Furnizor, reprogramarea pentru livrare la adresă nemaifiind posibilă decât contracost;      
14. Notificarea Beneficiarului se face telefonic sau prin email și depozitarea la dispoziția expeditorului sau a destinatarului se face cu perceperea costurilor suplimentare de depozitare (£1.00/zi calendaristică) începând din ziua notificării;

15. Dacă în acest timp Beneficiarul nu a revendicat trimiterea poștală și nu a achitat în întregime sumele restante (inclusiv depozitarea până în ziua revendicării), trimiterea în cauză va trece fără nicio notificare sau formalitate prealabilă în proprietatea Furnizorului pentru acoperirea costurilor de transport și depozitare;
16. Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul cu privire la dreptul de retenție al Furnizorului asupra trimiterii sau partidei de mărfuri ce face obiectul prestării serviciilor, până la achitarea integrală a tuturor costurilor de transport, costurilor suplimentare sau a penalităților imputate. Dreptul de proprietate asupra acestor trimiteri nu poate fi invocat în recuperarea lor fără plata sumelor restante.
17. Daca coletul nu poate fi livrat din cauza ca destinatarul (nu raspunde la telefon, nu are semnal sau alte motive) coletul se intoarce inapoi in tara sau se livreaza la o data ulterioara.

. DESCHIDEREA, RETURNAREA ȘI DISTRUGEREA TRIMITERILOR


    În cazul în care trimiterile ce fac obiectul tranzitului internațional nu pot fi verificate ca respectând LISTA DE PRODUSE INTERZISE  de către reprezentanții Furnizorului la preluarea de la Beneficiar, acesta din urmă își exprimă acordul expres ca, din motive întemeiate ce țin de siguranța și legalitatea activității Furnizorului, să se scaneze, să se deschidă și să se inspecteze conținutul interior al trimiterii respective;
   Acordul expres se referă, prin extindere, și la acțiunile oricăror autorități naționale sau internaționale, autorități vamale, fiscale, poliție sau similare;         
  * Procedura de verificare a trimiterilor internaționale intervine doar din motive de securitate și nu încalcă în nici un fel secretul inviolabil al trimiterior poștale, nu este asimilată acesteia;
  * Expeditorul, care rămâne proprietarul trimiterii poștale până la livrarea la destinatar, este informat încă de la lansarea comenzii în legătură cu procedura de verificare și își exprimă în mod expres dorința ca procedura de verificare să fie parcursă de Furnizor, în condițiile specificate de acesta, această măsură fiind parte și condiție obligatorie a înțelegerii contractuale dintre părți.       
* În cazul în care încălcarea restricțiilor de conținut (LISTA PRODUSELOR INTERZISE) este evidentă, ca urmare a constatării imediate (olfactive, auditive, vizuale) procedura de verificare este imediată constatării, fără necesitatea scanării;
* Procesul verbal de verificare și constatare ale conținutului trimiterii poate fi remis în copie și Beneficiarului, odată cu returnarea trimiterii ca neconforme sau cu notificarea autorităților cu privire la încălcarea legilor sau la cererea înaintată în scris de către Beneficiar, în termen de 14 zile lucrătoare (de la primirea cererii înaintate de Beneficiar în scris);

 


 Deschiderea trimiterilor poștale poate fi facuta de Furnizor, în aceleași condiții, și pentru:
a. a asigura procesarea corectă a formalităților și documentelor vamale, în 14 zile de la notificarea scrisă sau telefonică a Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă și verificarea autorităților vamale nu este iminentă;
b. a elimina orice riscuri ce pot afecta persoane, bunuri, proprietăți sau alte expedieri de către un colet care nu poate fi livrat sau este refuzat;        
c. a afla conținutul și valoarea coletelor care nu pot fi livrate sau sunt refuzate și nu pot fi returnate, astfel încât coletul să poată fi distrus sau să intre în proprietatea Furnizorului după parcurgerea procedurii;
d. a identifica trimiterea în cazul în care eticheta nu este prezentă sau nu oferă detalii concludente necesare identificării, în 7 zile de la notificarea în scris sau telefonică a Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă;
    În vederea eliminării riscurilor dacă bunurile sunt perisabile sau pentru orice motiv similar care periclitează baza logistică, sănătatea sau integritatea personalului, coletul poate fi imediat deschis fără notificare prealabilă;   
   Dacă, coletul nu poate fi livrat , returnat la Beneficiar sau acesta nu îl mai acceptă, Furnizorul va păstra coletul pentru o perioadă de 9 luni. Termenul de 9 luni se calculează de la data preluării coletului de la expeditor;
  Dupa expirarea termenului menționat anterior, Furnizorul are dreptul să distrugă bunurile sau să intre în posesia lor .
  Furnizorul poate distruge trimiterea poștala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale, cu informarea Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz, contractul de prestări servicii încetează imediat prin denunțare unilaterală, fără returnarea plăților încasate pentru o astfel de trimitere.

VIII. DERULAREA SERVICIILOR

    Furnizorul are dreptul să refuze preluarea trimiterilor și onorarea comenzilor din partea Beneficiarului în următoarele cazuri:
- comportament neadecvat sau injurios față de operatorii telefonici;
- expedierea sau parțile sale componente nu sunt gata la momentul stabilit pentru preluare sau la predare.--
- produsele fragile nu sunt bine ambalate, nu sunt corespunzator protejate și inscripționate cu mențiunea FRAGIL, există certitudinea că nerespectarea specificațiilor cu privire la ambalare poate duce la deterioararea produselor fragile;
- există suspiciunea din partea operatorilor sau delegaților Furnizorului că expeditorul nu respectă restricțiile de conținut și nu declară conținutul adevarat sau complet al expediției sau ceea ce se intenționează a se trimite în expediția respectivă face parte din LISTA PRODUSELOR INTERZISE,. Furnizorul poate cere expeditorului deschiderea și verificarea conținutului, refuzul acestuia putând duce la anularea unilaterală a comenzii;

    Furnizorul are dreptul să refuze predarea trimiterilor către destinatari în următoarele cazuri:
* Beneficiarul nu achită integral tariful corespunzator stabilit, inclusiv în urma recalculării conform greutății reale și dimensiunilor identificate la recepția sau verificarea în depozitele Furnizorului;
* este refuzată plata sumelor rămase restante și specificate cu achitare ramburs la destinatar;             
* când, după preluarea coletelor, rezultă în mod neîndoielnic, în urma verificărilor specificate la punctul VII, că acestea conțin bunuri interzise la transport din LISTA DE RESTRICȚII și este parcursă procedura de returnare sau notificare a autorităților competente;
   Preluarea expedierilor de la adresa Beneficiarului, în ziua și intervalul orar specificate la momentul lansării comenzii nu poate fi garantată;
   Furnizorul va depune toate eforturile să respecte zilele și intervalele de orare specificate în comenzi și va notifica Beneficiarul în cazul în care apar situații punctuale obiective în cazul în care acestea nu pot fi onorate;        În cazul în care Furnizorul nu poate respecta ziua sau intervalul orar precizate în comanda, aceasta poate fi reprogramată fără costuri suplimentare, într-o altă zi convenabilă Beneficiarului;      


TIMPII DE LIVRARE

      BEPS TRANS S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 4 zile lucrătoare, respectiv în termen de 8 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

 MECANISMUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR

    BEPS TRANS S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).
    Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale. Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la punctul de lucru al BEPS TRANS S.R.L. din Strada Bisericii nr. 94, sat Lunca Cetațuii, com. Ciurea,  judetul Iași, prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa oras Campulung Moldovenesc, strada Sihla, nr. 3,  judeţul Suceava.
    BEPS TRANS S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire,  prin adresă scrisă în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare de primire.
    În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei. Reprezentanţii BEPS TRANS S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.
     Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri)  de către BEPS TRANS S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.
     În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, BEPS TRANS S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa Strada Bisericii nr. 94, sat Lunca Cetațuii, com. Ciurea,  judetul Iași.
    În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale BEPS TRANS S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată.
    Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare. Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a BEPS TRANS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi BEPS TRANS S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală.  Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

GHID DE AMBALARE

FOLOSIŢI CUTIILE DE CARTON PENTRU PREGĂTIREA TRIMITERILOR DVS!

AVANTAJE:

1. protecţie mai bună a conţinutului – cutiile de carton, mai ales cele din carton dublu stratificat, îşi păstrează forma şi protejează mult mai bine interiorul, mai ales în cazul produselor fragile. Folosiţi cutiile de carton în toate cazurile, mai ales dacă trimiteţi dulciuri, cosmetice, alimente, jucării, electronice, produse de uz casnic şi electrocasnice, etc. Acestea sunt mai bine protejate şi nu sunt presate, sfărâmate, turtite sau deteriorate. Genţile de mână sau rafiile nu permit acest lucru şi nu conferă nici o protecţie conţinutului fragil.

2.o mai bună sigilare – cutiile de carton pot fi foarte uşor şi complet sigilate cu banda adezivă. Deterioararea sigiliului sau deschiderea cutiilor poate fi uşor sesizată şi reclamată. Genţile, sacoşele rafia, valizele se închid de cele mai multe ori cu fermoare, pot suferi deteriorări, deschideri ale fermoarului sau ale buzunarelor şi nu prezintă siguranţa specifică unui colet bine sigilat.

3.posibilitatea etichetării – pe cutiile de carton se pot lipi foarte uşor etichetele necesare cu detaliile destinatarului cât şi diferitele elemente de identificare ale expediţiilor cu coduri de bare la diferiţii transportatori. Genţile, rafiile, valizele, prin materialul lor exterior textil nu asigură posibilitatea lipirii solide a unei etichete şi necesită operaţiuni suplimentare de înfoliere. Lipsa etichetelor de pe colete poate duce la blocarea livrării, întârzieri, rutări greşite sau chiar pierderea acestora.

4.mult mai bună manevrare şi stivuire – cutiile de carton, prin forma lor paralelipipedică şi prin suprafeţele lor plane specifice permit manevrarea mult mai uşoară şi preluarea pe utilajele specifice (cărucioare, paleţi, benzi sortatoare, etc) cât şi stivuirea lor mai uşoară şi în funcţie de greutate şi fragilitatea conţinutului (indicele gradului de aşezare în stivă). Cutiile vor fi dispuse în depozite şi în mijloacele de transport una peste alta mult mai uşor şi în acest fel cutiile fragile pot fi întotdeauna aşezate în partea superioară a stivei pentru a fi protejate. Genţile, rafiile, valizele se rostogolesc, alunecă, suferă deformări şi nu pot fi stivuite iar protejarea unui conţinut fragil este imposibilă mai ales în condiţiile în care acestea sunt grele şi voluminoase şi nu pot fi puse în partea superioară a stivei. Conţinutul fragil al unor astfel de trimiteri va fi presat, zdrobit, deteriorat în stivă sau la manevrari.
  

DIN  ROMANIA COLETELE  NU SE RIDICA DE LA ADRESA, NICI NU SE LIVREAZA LA ADRESA.

TARIF 
IRLANDA 1.75 /2/ 2.5 EURO MINIM 30 KG
IRLANDA DE NORD 2 LIRE   MINIM 30 KG
SCOTIA 2 LIRE MINIM 30 KG
ANGLIA  1.5 LIRE    MINIM 30 KG
GERMANIA 1.5 EURO     MINIM 30 KG
BELGIA 1.5 EURO     MINIM 30 KG
AUSTRIA1.5 EURO   MINIM 30 KG
ELVETIA 2CHF  MINIM 30 KG
DANEMARCA 1.5 EURO MINIM 30 KG
NORVEGIA 2 EURO MINIM 30 KG
SUEDIA 2 EURO MINIM 30 KG

.